بسته‌های پیشنهادی «نگار»

بسته‌های پیشنهادی سئو

 • پایه ماهانه
 • 689،000 تومان
 • استخراج کلمات کلیدی
 • تدوین استراتژی محتوا
 • ارائه یک مقاله مفید و کاربردی به صورت هفتگی
 • بارگزاری محتوا همراه با عکس
 • بهینه سازی محتوا با اصول سئو
 • حرفه‌ای ماهانه
 • 789،000 تومان
 • استخراج کلمات کلیدی
 • تدوین استراتژی محتوا
 • ارائه دو مقاله مفید و کاربردی به صورت هفتگی
 • بارگزاری محتوا همراه با عکس
 • بهینه سازی محتوا با اصول سئو
 • ارائه گزارش هفتگی از رتبه سایت و تعداد بازدید‌ها
 • فوق حرفه‌ای ماهانه
 • 1،089،000 تومان
 • استخراج کلمات کلیدی
 • تدوین استراتژی محتوا
 • ارائه دو مقاله مفید و کاربردی به صورت هفتگی
 • بارگزاری محتوا همراه با عکس
 • بهینه سازی محتوا با اصول سئو
 • ارائه گزارش هفتگی از رتبه سایت و تعداد بازدید‌ها
 • بررسی صفحات غیرفعال و ناکارآمد سایت
 • بررسی سرعت لود صفحات سایت

تولید محتوای اینستاگرام سطح 1

 • برنزی ماهانه
 • 650،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی روزانه 1 پست گرافیکی
 • طراحی 5 استوری گرافیکی
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • نقره‌ای ماهانه
 • 950،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی روزانه 2 پست گرافیکی
 • طراحی 10 استوری گرافیکی
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • طلایی ماهانه
 • 1،350،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی 30 پست گرافیکی
 • ساخت 10 پست به صورت ویدیویی (آرشیوی)
 • طراحی10 استوری گرافیکی
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • انجام تبادل با 6 پیج مرتبط

تولید محتوای اینستاگرام سطح 2

 • برنزی ماهانه
 • 1،500،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی روزانه 1 پست گرافیکی حرفه‌ای
 • طراحی 10 استوری حرفه‌ای
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • نقره‌ای ماهانه
 • 1،900،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی روزانه 2 پست گرافیکی حرفه‌ای
 • طراحی 20 استوری حرفه‌ای
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • طلایی ماهانه
 • 2،500،000 تومان
 • تدوین استراتژی محتوا
 • طراحی 30 پست گرافیکی حرفه‌ای
 • ساخت 10 پست به صورت ویدیویی (آرشیوی)
 • طراحی30 استوری حرفه‌ای
 • بارگزاری روزانه محتوا‌ها
 • انجام تبادل با 10 پیج مرتبط
سبدخرید