نمونه کارهای تیزر ویدئویی

ویدیو تبلیغاتی کانال free archive
تیزر سوم سمینار ملی ارزیابی کیفیت آب
تیزر اول سمینار ملی ارزیابی کیفیت آب
تیزر دوم سمینار ملی ارزیابی کیفیت آب
گیف‌ تبلیغاتی نگار
ویدئو معرفی مجموعه آموزش زبان PAM