تیم ما

میلاد ذوالفقاری
مدیر برنامه‌ریزی
سیدحسین نجفی
سید حسین نجفی
مدیر تولید محتوا
امیرحسین مرادی
مدیر پشتیبانی
حسین زارعی
مدیر پروژه‌های رسانه‌ای
محمدرضا شیری مشعوف
مدیر عامل
علیرضا فرهادی
علیرضا فرهادی
مدیر طراحی سایت و مارکتینگ
حسین قربانی
مدیر چندرسانه‌ای
سید محمد رحمانی
مدیر پروژه