تیم ما

محمدرضا شیری مشعوف
مدیر عامل
امیرحسین مرادی
مدیر پشتیبانی
سید حسین نجفی
سید حسین نجفی
مدیر تولید محتوا
علی نامداری
علی نامداری
پژوهشگر
حسین قربانی
مدیر چندرسانه‌ای
علیرضا فرهادی
علیرضا فرهادی
مدیر طراحی سایت و مارکتینگ
حسین زارعی
مدیر پروژه‌های رسانه‌ای
سید محمد رحمانی
مدیر پروژه
میلاد ذوالفقاری
مدیر برنامه‌ریزی