تیم ما

سید حسین نجفی
سید حسین نجفی
مدیر تولید محتوا
حسین زارعی
مدیر پروژه‌های رسانه‌ای
میلاد ذوالفقاری
مدیر برنامه‌ریزی
علیرضا فرهادی
علیرضا فرهادی
مدیر طراحی سایت و مارکتینگ
امیرحسین مرادی
مدیر پشتیبانی
محمدرضا شیری مشعوف
مدیر عامل
حسین قربانی
مدیر چندرسانه‌ای
سید محمد رحمانی
مدیر پروژه